Przyszłościowe kursy dla pracowników i osób prywatnych

konferencja4Inżynieria Zarządzania to jeden z najbardziej przyszłościowych kursów, który nie tylko podnosi kwalifikacje
pracowników, ale również sprawia, że stają się oni bardziej pewni siebie i częściej podejmują właściwe decyzje, które mogą rzutować na pracę całego przedsiębiorstwa. Po odpowiednim przeszkoleniu każda osoba jest w stanie używać narzędzi informatycznych użytecznych w pracy inżyniera oraz efektywnie wykorzystywać dostępne procesy i systemy.
Read More

Inne oblicze inżynierii

Inżynieria wiąże się z wieloma przedsięwzięciami i tak naprawdę nie należy jej rozpatrywać pod jednym określonym
kątem. Co też to oznacza? Otóż mówiąc o inżynierii najczęściej mówimy o konstruowaniu, projektowaniu i rozwiązaniach dotyczących projektów, często budowlanych, infrastrukturalnych. Jednakże to tylko część prawdy ponieważ inżynieria może też odnosić się do analizy rynku pod kątem wymagań konsumenta.
Read More

post

Szkolenia jako forma nagradzania pracowników

Według ostatnio przeprowadzonych badań, pracownicy najbardziej cenią sobie pracę w przedsiębiorstwach, które nie tylko oferują godziwą pensję, ale przede wszystkim dają możliwości rozwoju. Zdarza się często, że ludzie rezygnują z pracy na stanowisku mało rozwojowym nawet, jeśli za pracę tutaj otrzymują wynagrodzenie nieco wyższe niż to oferowane im w innym miejscu, gdzie jednak mają szanse rozwoju swojej kariery. Read More